کولاک

روزنوشته های من

اغتشاش در مدرسه!!
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: اجتماعی ، طنز

روز سه شنبه خوشحال بودیم که قراره فردا بریم اردو تا اینکه زنگ آخر یکی از معاونین اومدن و اعلام کردند که اردو منتفی شد!ناراحتروز چهارشنبه تصمیم گرفتیم اعتراض کنیم که ما را پنج شنبه ببرند.برای همین هر 10 تا 20 نفری دور ناظم ها را گرفتند و چک و چونه زدند و یکی از بچه ها گفت:اگر فردا ما را نبرن می ریم و دفتر را اشغال می کنیم!!!عده ای از بچه ها رفتند و در دفتر مدیر تحصن کردند اما با آمدن و تذکذر مدیر جمعیت متفرق شدند!!پس از این ناظم ما به سرکوب با خط کش روی آوردند و زنگ پایان یکی از بچه ها آمد و بیانیه دفتر را گفت که:می خواسستیم دوشنبه هفته بعد ببریمکتون اما چون شلوغ کردید هیچوقت نمی بریمتون!زبان