کولاک

روزنوشته های من

برف در اسفند!
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: اجتماعی

توجه: قرار بود درمورد دهه ی هتاد بنویسن اما این پست ناگهانی باعث تاخیر مطلب دهه ی هشتاد شد.بازنده

صبح دوازدهم اسفند در حالی که فکر می کردم زمستون تمام شده با عجله به ایستگاه سرویس رفتم که انگار از سرویس جا موندم! در هوا ذراتی برف معلق بود که در بیرجند ((پوخل)) نام داره که معادلش رو نمی دونم. کم کم دیدم که برف داره میاد و حتی لباسم سفید شد! و وقتی به خونه رسیدم همه رو خبردار کردم و با تاکسی به مدرسه رفتم. چند ساعتی برف اومد و نشست ولی بعد از نیم ساعت آب شد!مژه

خدا رو شکر که در اسفند شاهد یک برف حسابی بودیم!فرشته