کولاک

روزنوشته های من

رده بندی فیفا(فوتبال و فوتسال)
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: ورزشی

فوتبال

رده بندی جهانی

تیم ورتبه                                        رتبه پیشین

١-اسپانیا                                              ١

٢-آلمان                                                ٣

٣-ایتالیا                                                ٢ 

۴-هلند                                                 ۵

۵-کرواسی                                            ٧

۶-برزیل                                                 ۴

٧-آرژانتین      

                                       ۶

رده بندی اروپا

تیم و رتبه                                        رتبه جهانی 

١-اسپانیا                                                  ١

٢-آلمان                                                    ٢

٣-ایتالیا                                                   ٣

۴-هلند                                                    ۴

۵-کرواسی                                               ۵

۶-چک                                                     ٨

 

 رده بندی آسیا

تیم و رتبه                                          رتبه جهانی

١-ژاپن                                                     ٣۵   

٢-استرالیا                                               ٣٨    

٣-ایران                                                     ۴۵    

۴-عربستان                                             ۵٢    

۵-کره جنوبی                                            ۵٣

۶-ازبکستان                                             ۵۵

 

رده بندی آمریکا

تیم و رتبه                                         رتبه جهانی

١-برزیل                                                    ۶

٢-آرژانتین                                                ٧   

٣-پاراگوئه                                               ٢٢   

۴-کلمبیا                                                ٢٣

 

رده بندی منطقه کونکاکاف

رتبه وتیم                                            رتبه جهانی

١-آمریکا                                                  ٣١

٢-مکزیک                                                 ٣٢

٣-هندوراس                                             ۶١

 

رده بندی آفریقا

رتبه وتیم                                            رتبه جهانی

١-کامرون                                                     ١۵  

٢-غنا                                                         ١٩

٣-مصر                                                        ٢١   

۴-ساحل عاج                                               ٢۵ 

 

رده بندی اوقیانوسیه

تیم و رتبه                                               رتبه جهانی

١-زلاندنو                                                       ١١١

٢-نیوکالدونیا                                                  ١١۶ 

٣-جزایر سلیمان                                             ١٢٩

 

ضعیف ترین تیم ها

تیم                          امتیاز                    رتبه جهانی  

ساموای آمریکایی          ٠                              ٢٠٠

گوام                           ٠                               ٢٠٠

ایسلند                       ٠                               ٢٠٠

مونتسرات                   ٠                                ٢٠٠        

 

فوتسال  

تیم و رتبه                               امتیاز 

١-برزیل                                             ١٩٧٣   

٢-اسپانیا                                          ١٩٣۶

٣-ایتالیا                                            ١٧۶۴

۴-ایران                                             ١۶٨۴

۵-پرتغال                                           ١۶٧١

۶-روسیه                                          ١۶٣٠

٧-آرژانتین                                         ١۵۵٩

٨-اوکراین                                          ١۴٩٢

٩-پاراگوئه                                         ١۴١٨

١٠-ژاپن                                           ١۴٠۴