کولاک

روزنوشته های من

تن تن Tin tin
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تازه ها

   

تن تن خبرنگاری بلژیکی است که در روزنامه قرن بیستم کار می کند . در واقع هرژه خالق او در روزنامه قرن بیستم کار می کرد . هرژه برای نقش تن تن از برادرش پل الگو برداری می کرد .اما بعد از مدتی بین هرژه و پل آنچنان شکرآبی شد که هرژه در داستان ماجرای تورنسل سرهنگ اسپونز منفور را خلق کرد . تنها شباهت تن تن و اسپونز موهای آنهاست .تن تن سگی باوفا به نام میلو دارد .او در داستان سیگارهای فرعون با دو کارآگاه دوقلو و دست وپا چلفتی به نام های دوپون و دوپونه آشنا شد که بعد هرژه آنان را در کتاب تن تن در کنگو اضافه کرد .تن تن در کتاب خرچنگ چنگال طلایی با ناخدایی الکلیک به نام هادوک دوست شد. هرژه در اوایل نامی برای هادوک در نظر نداشت اما بعد به پیشنهاد همسرش این نام را برای او در نظر گرفت . در داستان گنجهای رکهام  هادوک و تن تن با پروفسوری به نام کاتبرت تورنسل دوست شدند . وضع شنوایی تورنسل خیلی بد است.

لطفا نظر بدهیدبه من زنگ بزن