83 سالگی تن تن

Today marks the 83rd anniversary of Tintin’s first appearance, in Le Petit Vingtième magazine, on 10 January 1929. Happy Birthday Tintin

us.tintin.com

آخرین خبر از تن تن این که فیلم سه بعدی آن که بر اساس داستان راز اسب شاخدار توسط استیون اسپیلبرگ ساخته شده در سینماهای جهان به خوبی می فروشد و باید دید که در اسکار چه می کند.

/ 5 نظر / 18 بازدید
مجتبی

سلام. همه امتحانا خوب بود به جز ریاضی ماکه فارغ شدیم از امتحانات ریاضی آی[گریه] ننه[گریه] کاری نداری؟ فعلا بای[ماچ][خداحافظ]

مجید جعفری

کشتی ما رو با این تن تن.

مجتبی

ریاضی نیفتادم شدم 10[تعجب] فعلا...

مجید

پـــــــــــــــــ نــــــــــــــــــ پـــــــــــــــــــــ بابامم. [نگران] خیلی اوسکولی.

مجید

کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!1