برف سنگین بیرجند(مطلب بعد از یک هفته!)

سلام علیکم!(با لحن شصتچی)

یه هفته اصفهان بودیم و به اینترنت سرعتی دسترسی نداشتم!

دایال آپ هم که بعد از دوسه دقیقه به زور یه صفحه رو میاورد!

فقط اومدم که به غیربیرجندی ها بگم هفته ی پیش شنبه شب برف خیلی سنگینی اومد و ساعت ها بارید.

عکس هاش رو هم به زودی خواهم گذاشت.از خود راضی

فعلا خداحافظ...بای بای

/ 0 نظر / 18 بازدید