ماه رمضان، هر روز با کولاک!

حالا که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارم:

هر روزعینک

در ماه رمضان بعد یا قبل از افطار آپ خواهم کرد!

واقعا؟!(با لحن شیر زاد)

از خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمکاز خود راضینیشخندچشمک
__________________________________________________________

در مطالب بعد خواهید خواند:

نقد ورود آقایان ممنوع

ماه رمضان و مطالب ویژه

تابستان خود را چگونه می گذرانیم؟!

و...

/ 6 نظر / 14 بازدید
MAHTAB

سلام دوست عزیز : شما دیگه به سایت بیشه سر نمی زنید ! توی اونجا براتون پیغام خصوصی دادم ![لبخند] منتظر شما : مهتاب[عجله]

MAHTAB

من هم یک وبلاگ جدیدی ساختم ، اگه وارد آدرس بشه بهت میدم ! دوست داری توی وبلاگم نویسنده بشی؟[سوال][چشمک]

MAHTAB

ا واقعا ؟! إ پرسعرت شده ه ه ه ه؟ نشده ه ه ه؟ هیچکدام ![نیشخند]

MAHTAB

[نیشخند]سوال انحرافی بود ؟ نبود؟ چی شد؟ راستی روزه میگیری ؟[لبخند] با من هم توی بیشه مشترک شو بی زحمت[شوخی]

MAHTAB

میدونستی خوش قیافه ای؟[چشمک][لبخند][قلب]

جمال (گل چیده ها)

ایول داداش پایه ام هر روز میام وبلاگت یه علیرضاست و یه کولاک ... [زبان]