# طنز

وبلاگ یک موش

  وبلاگ موش متفکر ------------------------------------------------------------------      ورود به دانشگاه دو دلم.از چند دانشگاه تو نیویورک پیشنهاد دارم و هم از دانشگاه موشکده در تهران.چون تهیه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید