# ورزشی

رده بندی فیفا(فوتبال و فوتسال)

فوتبال رده بندی جهانی تیم ورتبه                                        رتبه پیشین ١-اسپانیا                                              ١ ٢-آلمان                                                ٣ ٣-ایتالیا                                                ٢  ۴-هلند                                                 ۵ ۵-کرواسی                                            ٧ ۶-برزیل                                                 ۴ ٧-آرژانتین                                              ۶ رده بندی اروپا تیم و رتبه                                     ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید